Có 1 kết quả:

guāng bō cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical wavelength