Có 1 kết quả:

guāng jié

1/1

guāng jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright and clean