Có 1 kết quả:

guāng zhào dù

1/1

guāng zhào dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

illuminance (physics)