Có 1 kết quả:

guāng bào

1/1

guāng bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

explosion of light