Có 1 kết quả:

guāng huán

1/1

guāng huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) halo
(2) ring of light