Có 1 kết quả:

guāng diàn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

photoelectronic