Có 1 kết quả:

guāng lù xūn

1/1

guāng lù xūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Supervisor of Attendants in imperial China, one of the Nine Ministers 九卿[jiu3 qing1]