Có 1 kết quả:

guāng tū tū ㄍㄨㄤ ㄊㄨ ㄊㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bald
(2) bare