Có 1 kết quả:

guāng bǐ

1/1

guāng bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

light pen