Có 1 kết quả:

guāng xiān jiē kǒu ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical interface