Có 1 kết quả:

guāng lǎn

1/1

guāng lǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

optical cable