Có 1 kết quả:

guāng xiān shuāi jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical attenuation