Có 1 kết quả:

guāng ǒu hé qì ㄍㄨㄤ ㄛㄨˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

optocoupler (electronics)