Có 1 kết quả:

guāng ǒu hé qì

1/1

guāng ǒu hé qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

optocoupler (electronics)