Có 1 kết quả:

guāng jiǎo

1/1

guāng jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bare feet