Có 1 kết quả:

guāng chōng liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

radiant exposure