Có 1 kết quả:

guāng pǔ fēn xī

1/1

Từ điển Trung-Anh

spectral analysis