Có 1 kết quả:

guāng pǔ tú ㄍㄨㄤ ㄆㄨˇ ㄊㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spectrogram