Có 1 kết quả:

guāng pǔ

1/1

guāng pǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

quang phổ, phổ ánh sáng

Từ điển Trung-Anh

spectrum