Có 1 kết quả:

guāng pǔ tú

1/1

guāng pǔ tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spectrogram