Có 1 kết quả:

guāng fú shè

1/1

guāng fú shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

light radiation