Có 1 kết quả:

guāng fú shè

1/1

guāng fú shè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

light radiation