Có 1 kết quả:

guāng gé lí qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

opto-isolator (electronics)