Có 1 kết quả:

guāng diàn

1/1

guāng diàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

quang điện

Từ điển Trung-Anh

photoelectric