Có 1 kết quả:

guāng xiān

1/1

guāng xiān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bright and neat