Có 1 kết quả:

kè sī qián zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

wire cutting pincers