Có 1 kết quả:

kè láo xiū sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rudolf Clausius (1822-1888)