Có 1 kết quả:

Kè láo dé

1/1

Kè láo dé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Claude (name)