Có 1 kết quả:

Kè láo sī

1/1

Kè láo sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Claus or Klaus (name)