Có 1 kết quả:

Kè láo fú dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Crawford (town in Texas)