Có 1 kết quả:

Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qizilsu or Kizilsu Kyrgyz autonomous prefecture in Xinjiang