Có 1 kết quả:

Kè zī ěr gǎ hā fēng huǒ tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kizilgaha fire beacon tower in Kuchar county 庫車|库车, Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang