Có 1 kết quả:

Kè lā fū qiū kè ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄈㄨ ㄑㄧㄡ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994