Có 1 kết quả:

Kè lā fū qiū kè

1/1

Kè lā fū qiū kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994