Có 1 kết quả:

Kè lā sī nuò yà ěr sī kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Krasnoyarsk