Có 1 kết quả:

kè lā sī nuò dá ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

Krasnodar (city in Russia)