Có 1 kết quả:

Kè lā sī jīn nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kraskino town in Primorsky Krai, Russia, close to the North Korean border