Có 1 kết quả:

kè lā tōng ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄊㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

craton (loanword)