Có 1 kết quả:

kè lā tōng

1/1

kè lā tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

craton (loanword)