Có 1 kết quả:

Kè lǔ bó

1/1

Kè lǔ bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Krupp