Có 1 kết quả:

Kè lǔ bó ㄎㄜˋ ㄌㄨˇ ㄅㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Krupp