Có 1 kết quả:

Kè lǐ sī tīng · Bèi ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

Christian Bale (1974-), English actor