Có 1 kết quả:

miǎn yì fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

immune response