Có 1 kết quả:

ér xí fur

1/1

ér xí fur

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 兒媳婦|儿媳妇[er2 xi2 fu5]