Có 1 kết quả:

ér gē

1/1

ér gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nursery rhyme

Một số bài thơ có sử dụng