Có 1 kết quả:

tù zi bù chī wō biān cǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

A rabbit doesn't eat the grass by its own burrow (idiom); One shouldn't do anything to harm one's neighbors.