Có 1 kết quả:

tù rè bìng ㄊㄨˋ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tularemia
(2) rabbit fever