Có 1 kết quả:

dǎng zhǔ xí

1/1

dǎng zhǔ xí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

party chief