Có 1 kết quả:

dǎng xìng

1/1

dǎng xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the spirit or character of a political party