Có 1 kết quả:

dǎng zǔ

1/1

dǎng zǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

party leadership group