Có 1 kết quả:

rù huǒ

1/1

rù huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to join a group
(2) to become a member