Có 1 kết quả:

rù dǎng

1/1

rù dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to join a political party (esp. the Communist Party)