Có 1 kết quả:

rù tuán

1/1

rù tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to enroll in the Communist Youth League